Μέσα δύο άτομα, πίσω 15 κιλά αποσκευές, και το Samson Switchblade έτοιμο. Για τι; Μα είναι ένα flying car!

Πειραματικό και έτοιμο για κατασκευή στο σπίτι, με υψόμετρο μέχρι και 13,000 πόδια, διπλά συστήματα για ανάγκη. Και έφυγες…