Μακράν, το πιο εξώκοσμο βίντεο με το οποίο κλείνει το 2017. Μας ‘εκτόξευσε’. Εδώ στην καλύτερη του έκδοση…

SpaceX Falcon 9 Rocket Launch from Jesse Watson on Vimeo.