Όλες οι καινοτομίες ξεκινούν από κάπου. Δείτε αυτό το περίεργο δημιούργημα, το πειραματικό Bell HYDRA. Που θα οδηγήσει σε πολλές αλλαγές στη ζωή μας…