Μια νέα σειρά, κάθεται από κάτω από την κορυφαία και υπόσχεται την καλύτερη OLED εικόνα μέχρι σήμερα. Για περισσότερους…