Τα Universal Audio Apollo είναι διάσημα για την AD/DA μετατροπή τους. Τώρα…

… το νέο compact Thunderbolt 3 Arrow recording interface δίνει τα καλύτερα για τον αναλογικό και τον ψηφιακό κόσμο. Το Realtime UAD-2 SOLO Processing μαζί με τα Unison mic preamps. Με onboard UAD-2 SOLO Core επεξεργαστή όπως και UA studio LA-2A και 1176 compressors το Arrow είναι και μικρό και αντοχής.