Η εταιρία Teledyne Dalsa δείχνει πως ο κόσμος είναι διαφορετικό στη LWIR μπάντα! Άλλος κόσμος…