Δύο ιδιοφυϊες είναι οι κύριοι Dave Ferguson και Jiajun Zhu. Και είναι ειδικοί στα robotics και αυτό που ονομάζεται machine learning. Το 2016, αποφάσισαν να συνεργαστούν. Και να ετοιμάσουν το Nuro. Ή για την ακρίβεια…

Το Nuro Self-Driving Vehicle for Local Goods Transportation. Στόχος. Ένα γρήγορο, αυτόνομο, φτηνό και έξυπνο όχημα. Δείτε.