Δεν έχει κερδίσει ακόμη και θα είναι ΣΚΛΗΡΟΤΑΤΟΣ διαγωνισμός. Αλλά αυτό είναι το Bell V-280 Valor που μπαίνει σε δοκιμές…