Υπάρχουν οι επίσημοι κανόνες, υπάρχει και η οδήγηση όπως ΠΡΕΠΕΙ να γίνει.