Για πολλούς ο Jimmy Iovine και ο Dr. Dre είναι πυλώνες της σύγχρονης κουλτούρας…