Ένα πολύ ενδιαφέρον τεχνικά θέμα. Με ποιες τεχνολογίες γυρίστηκαν οι ταινίες που θα πάρουν τα αγαλματάκια;

“It looks as though ARRI has a kung-fu grip on cinematography with the Alexa, and for good reason. Not only does it have unbeatable image quality, with high dynamic range and color reproduction, but it was really the only cinema camera out there when the digital revolution came. It’s reliable, consistent, and at this point, pros have been using it for years, so they’re comfortable with entrusting their work to it. “

Δείτε αναλυτικά τη νέα εποχή και τα… αγαπημένα των σκηνοθετών εδώ.