Πως μπορεί να είναι τα κινητά του μέλλοντος; Δείτε μια άποψη.