Με το παρακάτω βίντεο έχουμε με έναν σπάρο δύο τρυγόνια. Και μια δοκιμή εικόνας στις 360 μοίρες, αλλά και μια ιδέα του εσωτερικού του Tesla 3. Για δείτε…