Πως εκπαιδεύεσαι για να συμμετέχεις σε ένα megablockbuster;