Η ιστορία δεν μοιάζει και τόσο πρωτότυπη, αλλά…

…ο πρωταγωνιστής πάντα συμπαθής. Για δείτε.