Το θέμα με την α7sⅢ είναι πως πλησιάζει.

Και πως έχουμε τις πρώτες, σοβαρές, φήμες. Και αυτές μιλάνε για αισθητήρα stacked με εσωτερική μνήμη. Αυτό δίνει High ISO και νέο, καλύτερο AF. Πρώτα σκιρτήματα…