Ένα Boeing KC-46 Pegasus ενάεριο tanker ανεφοδιάστηκε από ένα ΑΛΛΟ τάνκερ στον αέρα. Το Boeing μετέφερε 146,000 λίβρες με ρυθμό 1,200 γαλόνια/λεπτό!

Η μεταφορά έγινε για να δοθεί το πιστοποιητικό Federal Aviation Administration’s Supplemental Type Certificate, STC, με το νέο εναέριο βυτίο να ξεπερνά ένα “major certification milestone” στην πτήση που κράτησε τρεις ώρες και 48 λεπτά ενώ ανεφοδιάστηκε από τρεις τύπους, ένα KC-46, KC-135, και KC-10. Το νέο KC-46 θα εφοδιάζει τα πάντα για πολλές δεκαετίες.