Νέο audio για την εταιρία από την Ιαπωνία και νέα ακουστικά. Υποδεχτείτε τα WI-C300, WH-CH400, WH-CH500, WI-SP500, WI-SP600N και WF-SP700N με Google Assistant/Siri, NFC και Bluetooth. Με τα WF-SP700N, τα κύρια wireless digital noise cancelling ακουστικά να είναι το αστέρι…

Τα SP700N η εταιρία τα ονομάζει τα “world’s first splash-proof wireless headphone with noise cancellation και δίνουν έξι ώρες αυτονομία.

Μαζί νέα και τα WI-SP600N όπως και τα SP500, με σχεδιασμό neckbandκαι μικρόφωνο με τα SP600N να δίνουν noise cancelation, IPX4 και έξι ώρες ενώ τα SP500 δίνουν οκτώ. Τα δε WH-CH400 και WH-CH500 είναι on-ear και over-the-ear designs με 20 hours backup με το WH-CH300 να υπόσχεται οκτώ ώρες αυτονομία.