Ναι, η Μargot Robbie, και ναι, μετά το I, Tonya στο Terminal της δικής της εταιρίας παραγωγής, της Lucky Chap, είναι η Annie που έχει μια διπλή ζωή…

“In the dark heart of a sprawling, anonymous city, Terminal follows the twisting tales of two assassins carrying out a sinister mission, a teacher battling a fatal illness, an enigmatic janitor and a curious waitress leading a dangerous double life. Murderous consequences unravel in the dead of night as their lives all intertwine at the hands of a mysterious criminal mastermind hell-bent on revenge.”