Μια Jennifer Garner σε action ρόλο, πολλάαα χρόνια μετά την Electra…