Δοκιμές, για να ανέβει κανείς την πιο δύσκολη διαδρομή…