Οι πρώτες δύο φωτογραφίες του Terminator του 2019 είναι εδώ!

Και βλέπουμε μια Linda Hamilton ως Sarah Connor σε πολύ μεγάλη… φόρμα!