Μια ιστορία που σίγουρα έχει ενδιαφέρον, μια Ghostwriter, με ερμηνείες ενδιαφέρουσες…