Ένα demo για να θυμάσαι από ένα πανέμορφο μαχητικό…