Ξέρουμε καλά πως το Ace Combat 7: Skies Unknown έχει αργήσει. Αλλά έρχεται. Δώδεκα χρόνια μετά το ‘6’, θα έχουμε στην Gamescom την Bandai Namco να δίνει release date για ένα game επικό. Και τώρα, λίγο πριν, βλέπουμε το official website του game να μας παρουσιάζεται!

Και να μας λέει:

After eleven years, the latest numbered game has finally appeared!

The Ace Combat series boasts more than 14 million shipments. The latest game Ace Combat 7: Skies Unknown is finally coming. Speaking of the Ace Combat series, the player becomes an ace pilot, with the refreshing feeling of flying freely in 360 degrees immersed in graphics recreating the real sky, while defeating the enemies with his judgment and skill. It’s a series pioneering the flight shooting genre allowing to enjoy the pleasure of overcoming difficulties and a feeling of achievement.

“Project Aces,” that has worked on the whole series, continues to be in charge of development of this game which is the latest of the series. With the theme of “Sky Innovation” they have depicted the most attractive game of the 20 year-long histories of the series with the vast clouds filling the sky in three dimensions and the skillfully depicted landscape.

In the “three-dimensional field of the sky,” you can feel the sensation of speed and the clouds hitting the airframe, enjoying the feeling of actually reaching for the sky. Also, employing tactics inside and outside the clouds, above and below, you can enjoy exciting aerial battles with increased strategy.

Το δε site έχει και μας παρουσιάζει και ένα ωραίο timeline με τα games της σειράς, τα in-game βέβαια και ΟΧΙ τα release years. Το Ace Combat 7: Skies Unknown στην χρονολογική σειρά έχει σαν χρονιά το 2019 στον φανταστικό κόσμο του Strangereal.