Ένα διαστημόπλοιο στις παρυφές του διαστήματος. Και ο George R.R. Martin από πίσω. Συνταγή για καταστροφ(ική) επιτυχία…