Και νάτο! Το νέο πουλέν της εταιρίας που ειδικεύεται στο βίντεο 360. Με:

Wireless Live Streaming, Automatic Face Blur, File Cloud Upload και πολλές νέες λειτουργίες. Α!, είναι και πιο compact…