Χωρίς περιστροφές, το καλύτερο, και το μόνο πετυχημένο υποκατάστατο ψηφιακού χαρτιού που υπάρχει.

Ever. Δείτε περισσότερα σε μια εξαιρετική δοκιμή, https://techcrunch.com/2018/08/09/sonys-10-digital-paper-tablet-is-an-ultra-light-reading-companion-that-needs-to-do-more/?guccounter=1.