Μια ιστορία με 70 χρόνια εξέλιξης δεν είναι και κάτι μικρό…