Ένα από τους πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες της πρακτορικής… σχολής τώρα σε σειρά. Καλή; Δείτε το trailer και πείτε.