Τι χαρακτηριστικά έχουν; Πώς είναι από κάθε γωνιά θέασης;! Δείτε τες…