Σχεδιασμένο για τους Αμερικανούς Army Rangers αυτό το “combat axe” της εταιρίας Winkler είναι και ειδική κατασκευή αλλά και…

…αδύνατο να σπάσει. Απίθανο.