Ένα βήμα που άφησε ιστορία. Και μια ιστορία που άρχισε από ένα βήμα θάρρους…