Στην επαρχία Manatee County στη Florida, το πυροσβεστικό τμήμα Southern Manatee Fire Rescue ενσωματώνει drones στη δουλειά του. Δείτε τι κάνουν με εμπορικά απλά μοντέλα…