Απλά πράγματα: καλή ποιότητα, χωρά όσα θέλεις να χωρά ένα τέτοιο… gadget για το σαλόνι!

Η περιγραφή: made of high-quality felt, with simple design style, it can accommodate various objects such as computers, remote controllers, cellphones, glasses and the like, and it is a good housekeeper for your furniture.

Ναι, ωραίο!