Είναι το συγκριτικό που πολλοί περίμεναν! Τι έχουμε εδώ; Για δείτε τις διαφορές…

…ανάμεσα σε τεχνολογία ενός έτους και το σήμερα!