Χωρίς πολλά λόγια, απολαύστε. Τα γραφικά ενός εξαιρετικού sim, αλλά και ένα αγαπημένο αεροσκάφος!

Και στη νέα έκδοση που αναμένεται τον “Χειμώνα” με το F-14 Tomcat —ναι, Maverick και Goose, και cockpit “built using photogrammetry from the F-14 Tomcats preserved at museums.”

ΑΠΙΘΑΝΟ.