Νέο πουλέν για την Marshall. Το Woburn II Bluetooth έχει πολλές βελτιώσεις…

…και αξίζει να το δείτε!