Ναι, η Adobe είναι στη φάση εκσυγχρονισμού των Creative Cloud apps έκανε το βήμα. Στο συνέδριο Max στο Los Angeles παρουσίασε σήμερα το Photoshop CC για το iPad. Αλλά…

… αυτό θα γίνει το 2019. Ναι, για το iPad. Το δε Photoshop for iPad θα λειτουργεί και με συγχρονισμό με το Photoshop. Μπορεί δε και κάνει sync των αλλαγών σε αρχεία PSD σε όλες τις συσκευές.

Η δε Adobe λέει πως η έκδοση iPad έχει τον ίδιο code base με το Photoshop for the desktop “so there’s no compromises on power and performance or editing results.”

Λίγο υπομονή μέχρι το 2019.