Όσους σκληρούς δίσκους και να έχουμε, ΟΤΙ και να γίνει με τις μνήμες δύο είναι οι τρόποι να διατηρήσουμε αρχεία για χρόνια πολλά: μαγνητικές κασέτες και οπτικοί δίσκοι. ΑΥΤΟΙ, είναι οι δίσκοι…

…της νέας εποχής. Με 128GB παρακαλώ!