Με σιγουριά από τα εντυπωσιακότερα δημιουργήματα της εταιρίας και μια, από τις λίγες φορές, που ενθουσιάζει σχεδιαστικά μια κατά τα άλλα πολύ αξιοπρεπής σχεδιαστική γραμμή. Τι έχει το Vision RS;