Είναι η πρώτη. Η Samsung QLED 8K αποτελεί πλέον την πρώτη τηλεόραση με ανάλυση 33 εκατομμύρια pixels στην αγορά. Δεν είναι OLED, είναι QLED και το 8K για την ώρα…

…δεν υπάρχει. Αλλά μιλάμε για μια άλλη διάσταση. Και μια εποχή που ξεκινά.