Πως μπορεί κανείς να έχει τη βέλτιστη εικόνα προβολής σε κοντινή απόσταση; Η Fujifilm…

…ισχυρίζεται πως έχει μια τεχνολογική απάντηση.