Τι περίεργη ταινία είναι ετούτη! Κι όμως έχει…

…ένα ενδιαφέρον δεν μπορείς παρά να πεις. Δείτε μια 2η ματιά.