Το mining των cryptocurrencies ήθελε καλό know-how μέχρι τώρα. Ιδού, το Coinmine One Cryptocurrency Miner. Τι είναι;

Έχει αναπτυχθεί με τη βοήθεια της Coinbase και είναι ένα plug-and-play μηχανάκι που ‘τρέχει’ Mine OS! με over-the-air updates για πρωτόκολλα που αλλάζουν και προσαρμογή, και ΜΟΝΟ 120W, όσο έναν PS3 αλλά και 40 decibels θορύβου.

Μπορείς να ‘δεις’ από app τι γίνεται, και εξορύξεις Ethereum, Ethereum Classic, Monero και Z-Cash out of the box.

Α χα!