Οι πρώτες δοκιμές για το PopUp Next έγιναν στην Drone Week. Το δοκιμαστικό σύστημα είναι σε 1:4 scale κλίμακα και έχει κάτι σημαντικό: δίνει level 5 autonomous οδήγηση αλλά και…

…flight mode! Δείτε.