Υπάρχει και η Space Edition που παρήχθη μόνο σε 10 τεμάχια, αλλά μετά είναι αυτό. Το πιο σπάνιο Scrabble στη Γη. Με…

…ψευτοδέρμα και όμορφο ξύλο, χυτά τμήματα και ψευτοελεφαντόδοτο. Γενικά, σούπερ.