Παρουσίαση στο Los Angeles Auto Show για το Vision iNEXΤ. Τι έχουμε εδώ; Έχουμε…

…ένα μοντέλο που μοιάζει με το Μέλλον. Το όλο σχέδιο ανταποκρίνεται στο μέλλον της εταιρίας όπως το φαντάζεται: Autonomous driving, Connectivity, Electrification and Services (ACES).