Ναι. Έγινε. Για πρώτη φορά. Μετά από τόση προσπάθεια από το 2001 και το X Prize. Συγχαρητήρια, μόλις ξεκίνησε ο διαστημικός τουρισμός.