“Δεν θα πολεμήσω τον πόλεμο σας, θα τον τελειώσω…”